top of page
VIDEO banner.png

Draai je scherm even

6. Heb je als lokaal bestuur iets te zeggen wanneer het over camera’s gaat? Of wordt dit door een hoger niveau opgelegd?

Het lokale bestuur heeft inspraak over het al dan niet installeren van bewakingscamera’s op het grondgebied van steden en gemeenten.

Vóór de plaatsing moet de gemeenteraad namelijk een positief advies geven. Bovendien moet de gemeenteraad het advies inwinnen van de korpschef van de politiezone

Dit advies van de gemeenteraad moet NIET gevraagd worden indien het een autosnelweg is of een weg waarvoor een andere openbare overheid verantwoordelijk is. De korpschef van die zone wordt wel nog steeds geraadpleegd.

bottom of page