top of page
VIDEO banner.png

Draai je scherm even

2. Wat zijn de voornaamste redenen om camera’s in te zetten?

- Criminaliteits- en overlastpreventie

- Verkeersveiligheid

- Reactieve opsporing

- Evenementenbeheer

in welke mate dragen camera’s dan bij tot het verhogen van de veiligheid of het voorkomen van misdaad?

Een eerste belangrijke vaststelling is dat het effect van camera’s op de criminaliteit, overlast en (on)veiligheidsgevoelens niet eenduidig kan worden vastgesteld.

 

· Het preventieve karakter van camera’s is heel beperkt. Camera’s blijken een effect te hebben op diefstal,  niet op agressie en geweld en de effecten zijn bovendien niet langdurig.

· De kans bestaat dat overlast of criminaliteit zich verplaatst naar een andere locatie, maar dat is niet altijd negatief.

· Camera’s kunnen achteraf wel helpen bij het politioneel onderzoek

Kortom, camerabewaking is geen mirakeloplossing en de effectiviteit ervan is nog niet eenduidig aangetoond in het wetenschappelijk onderzoek

bottom of page