top of page
Zoeken

Meer mensen op de fiets in Gook? Het plan is er

De gemeente Gooik is in onze regio de eerste gemeente die een fietsplan heeft gemaakt. Het fietsplan geeft een visie voor het fietsbeleid in de gemeente en kwam tot stand in een intense samenwerking met het Verkeersplatform Gooik. Schepen van mobiliteit Simon De Boeck (schepen van mobiliteit), Lucy Simon (mobiliteitsambtenaar) en Dirk Dedoncker (A2Bmobility) lichten toe.

De gemeente Gooik onderhoudt contacten met de provincie voor fietssnelwegen en met het Vlaams Gewest om werk te maken van nieuwe fietspaden op de gewestwegen en voor veilige oversteken.

 

Waarom maakten jullie een fietsplan op?

Simon: In de begroting was er budget voor een nieuw mobiliteitsplan voorzien, het vorige was 10 jaar oud. Er zijn wel wat zaken gerealiseerd, maar voor de fiets was er toch nog groeimarge. Het studiebureau A2Bmobility overtuigde ons om specifiek een fietsplan op te maken. Ook in onze kleine landelijke gemeente willen wij absoluut werken aan een betere fietscultuur en betere infrastructuur.


Kan je wat meer vertellen over hoe jullie participatie hebben aangepakt?

Lucy: We organiseerden participatie op verschillende manieren. Het Verkeersplatform van Gooik was mee de aanstoker van het fietsplan, en heeft mee dynamiek gecreëerd. Uit de participatie zijn heel wat nieuwe inzichten naar voor gekomen. Meer dan 200 inwoners gaven massaal hun gedacht via een online enquête. We organiseerden ook een succesvolle workshop in De Cam. Daar kwamen vooral bepaalde routes in onze gemeente naar voren waar wel een fietspad is, maar toch niet comfortabel genoeg. In de Lenniksestraat bijvoorbeeld liggen er nu nog klinkers. Op onze kinderraad hoorden we de mening van alle kinderen tot 12 jaar. Zij gaven het belang van voldoende verhoogde bermen aan, de nood aan specifieke oversteekplaatsen, en het feit dat er weinig buffer is op steenwegen wanneer er vrachtwagens passeren.

Dirk: Alle participatie leidde tot bladzijden met cijfers, grafieken en straten. Als studiebureau hebben wij alle fietspaden ter plaatse verkend en bekeken vanuit de bril van fietsexpert. We constateerden op sommige plekken in de gemeente te weinig fietsenstalling, of ook kleine quick wins, zoals een bocht waar de plaatsing van een spiegel een beter zicht zou opleveren.


Wat zijn de grote doelstellingen en ingrijpende veranderingen van het plan en hun timing?

Lucy: We hebben ongeveer 1 miljoen euro opzij gezet voor investeringen in wegen met fietsinfrastructuur. Het fietsplan zorgt ervoor dat we die middelen het meest efficiënt kunnen inzetten. De hobbelige fietspaden langs de Lenniksestraat bijvoorbeeld worden vervangen door asfalt of beton.

Dirk: We willen met het fietsplan veilige en comfortabele fietsverbindingen realiseren tussen de dorpscentra (Gooik, Strijland, Oetingen, Leerbeek en Kester). Daar liggen meestal ook de at-tractiepolen waar mensen zoal met de fiets naartoe kunnen, zoals scholen, sportvoorzieningen, winkels, muziek- en tekenacademie, bibliotheek of het gemeentehuis. Ook maken we verbindingen met de buurgemeenten en werken we aan een snelle verbinding naar Halle, Ninove en Brussel. Op die manier bouwen we een sterk en ‘logisch’ lokaal en inter-gemeentelijk fietsnetwerk.

Simon: Waar we kunnen, zullen we nieuwe fietspaden aanleggen. Waar de extra wegbreedte ontbreekt komen er op korte termijn fietssuggestiestroken (Drie Egyptenbaan en Stuivenbergstraat). Fietsstraten voorzien we op wegen waar geen ruimte is voor fietspaden of suggestiestroken, maar die wel belangrijk zijn voor het netwerk (Paddenbroekstraat, Zijpstraat, Gooikeveldstraat, Kesterweg, Kerkveldstraat, Cypriaan Verhavertstraat) én in alle schoolomgevingen. Van elke

dorpskern maken we bovendien een zone 30. De snelheidsverlaging maakt het veiliger en meer leefbaar voor de directe buurt.

Lucy: We kijken ook naar trage of alternatieve wegen. Tussen onze kernen Gooik en Strijland bijvoorbeeld ontbreekt er een fietspad en is het onmogelijk om er één aan te leggen. Langs de Molenbeekvallei is daar een mooi alternatief, dat we zien te realiseren op lange termijn. Ook de oude trambedding tussen Oetingen, Strijland en Gooik zullen we opwaarderen en kan een mooi fietstracé worden. Joggers, mountainbikers, en ruiters zien dat niet altijd graag gebeuren. We denken daarom aan stevige half-verhardingen of, waar het breed genoeg is, kunnen we half verhard, half onverhard aanleggen.

Simon: Zaken op korte termijn en op lange termijn dus. Verder dan 2030 kijken we echter niet, want we willen daarvóór de grote stap zetten om auto’s uit de file te krijgen en meer mensen op de fiets. Dat is zeker voor de gezondheid en de portemonnee van mensen goed, en ook voor het klimaat.Met de investeringen die we doen, willen we 50 % meer Gooikenaars op de fiets krijgen tegen 2025.SIMON DE BOECK,

SCHEPEN VAN MOBILITEIT GOOIKNog meer plannen voor de fiets in Gooik?

Dirk: Bij de opmaak van het fietsplan, brachten we 30 locaties in kaart waar er nood is aan extra fietsenstallingen. Momenteel zijn er al 230 plaatsen voor fietsen beschikbaar, dat aantal kan stap voor stap opgetrokken willen worden tot 378 plaatsen, door extra fietsbeugels.

Simon: Ook met andere stimulerende maatregelen, zoals een samenaankoop voor elektrische fietsen en de opstart van een Fietsbieb (een uitleensysteem voor

kinderfietsen), wachten we niet. Elektrische fietsen helpen de Pajotse heuvels net iets vlotter nemen, we zien ze tegenwoordig meer in het straatbeeld dan andere fietsen.

Lucy: Het uiteindelijke doel is meer mensen op de fiets krijgen. Vandaag zegt 12 % van de Gooikenaars wekelijks te fietsen, 34 % af en toe. Als we die cijfers kunnen opkrikken naar 20% wekelijks en 50 % af en toe, zetten we serieuze stappen.

Het volledige fietsplan kan je vinden op www.gooik.be/fietsplan


Verhouding mobiliteitsplan – fietsplan


In Gooik wordt geen nieuw volledig mobiliteitsplan gemaakt. Voor het mobiliteitsplan is men tot een update van de structuur gekomen, waar de gemeente nog even verder mee kan.


Simon De Boeck, schepen mobiliteit: “Het fietsplan is een update van het mobiliteitsplan, op de punten waar dat het hardst nodig is. Je moet de 2 nog steeds samen lezen, waar ze tegenstrijdig zijn geldt het fietsplan als meest recente document uiteraard. We willen ook verder met concrete modules werken, die inzetten op een specifiek thema. Bv sluipverkeer kan zo een volgend thema zijn. Een strategie voor de trage wegen zit dan weer in het ruilverkavelingsplan. Het is dus kwestie van onze beperkte middelen en capaciteit als plattelandsgemeente efficiënt in te zetten op de fiets als speerpunt.” aldus Simon De Boeck, schepen mobiliteit in Gooik.


Een participatief plan


Gooik mag best fier zijn op de participatie die ze organiseerde, met een online enquête, workshops, input uit de kinderraad en het Verkeersplatform.


Simon: “De verschillende deelnemers in het Verkeersplatform zorgden voor verschillende blikken omtrent mobiliteit. De ene deelnemer zou al wat radicalere maatregelen durven te nemen dan de andere. In overleg kwamen we samen tot de juiste oplossingen. Met het inzicht van de hele groep ben je slimmer dan alleen. Hier en daar heeft de opmaak van het fietsplan ook voor discussie gezorgd. De kortste route is niet altijd de meest veilige en comfortabele. Voor sommige plekken was er voorkeur voor fietsstraat of zone 30. Het technisch kader waarover het studiebureau beschikt, heeft daar geholpen om moeilijke knopen door te hakken. Af en toe zijn we tot compromissen moeten komen.”


Niet enkel de gemeente


Een fietsverbinding stopt niet aan de gemeentegrenzen. Het Fietsplan wordt nu ook besproken met de vervoerregio en er wordt gerekend op provincie en Vlaams Gewest.

Simon: “Met 1 miljoen euro die we voorzien, kunnen we al wat realiseren, maar we springen niet zo ver als we zouden willen. We zullen dus zeker op zoek gaan naar bijkomende middelen, onder andere bij de Vlaamse overheid. We onderhouden goede contacten met het Vlaams Gewest om werk te maken van nieuwe fietspaden op de gewestwegen (Ninoofsesteenweg, Edingsesteenweg) en voor veilige oversteken (Bruneaustraat, Belle Triene, Kesterbrugge, Zwartschaap, Langestraat). In het kader van het ruilverkavelingsproject, denken we ook aan een fietsbrug. Daarmee kunnen grote steenwegen Halle-Ninove en Asse-Edingen veilig overgestoken worden. En kijk ook naar de Volle Gaasroute die, met de hulp van de provincie Vlaams-Brabant, een fietsverbinding maakt van Galmaarden tot in Brussel.”1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Van Fix the Mix naar mobiliteitsaudit

Het Verkeersplatform van Londerzeel (Levelo) werkte aan een mobiliteitsaudit voor een verkeersleefbare gemeente. Samen met bewoners formuleerden ze maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat "zwarte str

Comments


bottom of page