top of page
VIDEO banner.png

Draai je scherm even

5. Moeten alle camera’s die gebruikt worden in de publieke ruimte voldoende aan dezelfde reglementering/ wetgeving?

Hoewel de meerderheid van de geplaatste camera’s in België bewakingscamera’s zijn, zijn er uitzonderingen en moeten bepaalde bewakingscamera’s de voorschriften van de Camerawet niet naleven.

bewakingscamera’s die door een bijzondere wetgeving worden geregeld. De Voetbalwet is hier een voorbeeld van;

bewakingscamera’s ten overstaan van de werknemer, opgesteld op een bewaakte arbeidsplaats met het oog op veiligheid en gezondheid, bescherming van de goederen van de onderneming, controle van het productieproces en controle van de arbeid van de werknemer. In de privésector moet dan collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 worden nageleefd

bewakingscamera’s geplaatst en gebruikt door de inspectie- en controlediensten indien dit uitdrukkelijk wordt toegelaten door de wet.

Het politioneel cameragebruik, met name alle camera’s die door de politiediensten worden gebruikt, vallen onder de politiewetten.

bottom of page